Print This Post Print This Post

23 agosto: giornata in memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo (anche in Polonia)

Przygotowanie Uczczenia Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu
Parlament Unii Europejskiej większością głosów , uchwalił dzień 23 sierpnia 2009 roku, Dniem Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu. Jest to ze wszech miar inicjatywa słuszna i pożądana. Chodzi jednak o to, by nie był on jednodniowym przypomnieniem, urzędowo i formalnie martyrologii Polaków przez system bolszewicki, Obawiamy się także prób zwekslowania tej problematyki na temat , nazizmu, holocaustu, martyrologii Żydów i antysemityzmu. Chodzi o to, by do 23 sierpnia przypominać światu, ludziom Zachodu, nowym pokoleniom, o wyrządzonych Polakom krzywdach, których skutki nadal są odczuwane. Niemcy w pewnej, ograniczonym zakresie i nie w rekompensującej formie ,przyznali się do winy i ponieśli pewne konsekwencje. Ale władze bolszewickiej Rosji nie chcą się przyznać, nawet do tak ewidentnej zbrodni ludobójstwa na Polakach, jak np. w Katynia. W kraju i za granicą w posiadaniu Polaków istnieją liczne dowody sowieckich zbrodni , ale przeważnie są one nieznane lub mało znane; nawet w kraju. Dokumenty te powinny być , przynajmniej w Internecie ujawione i udostępnione światu przy okazji Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu. Wymagają jednak, przynajmniej wstępnego przepisania, opisania, zapisania na CD, przetłumaczenia lub streszczeń na obce języki , upowszechnienia ich treści . Dlatego zwracamy się do najbardziej aktywnych patriotycznie organizacji i osób, o pomoc w różnej formie i zakresie: zaapelowanie do znajomych organizacji i osób, o włączenie się do współdziałania: kserowanie i rozsyłanie materiałów, wspomaganie techniczne i materialne (finansowe, sprzętowo …) Ośmielamy się też zwrócić osobiście do Osób i organizacji obywatelskich , które naszym zdaniem przyłączom się do inicjatywy i mogłyby pełnić funkcje propagatora i koordynatora działań. Lista jest otwarta i można zarówno wpisać się na nią, jak i wypisać. Prosimy o wyrażenie (mailem) zgody na umieszczenie na liście, podanie miejsca zamieszkania lub kraju, a także na życzenie własne, umieszenie tytułu zawodowego, naukowego, funkcji społecznej. Lista zostanie ułożona alfabetycznie …
P.S.  Załączmy tekst „Bez nienawiści” do szerokiego wykorzystania. Zawiera on uznanie i wdzięczność dla Rosjan i innych nacji, które pomagały i współczuły represjonowanym Polakom.
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce
KONTAKT – tel. (48) 691830350; fax (48) 7809081, bezpośrednie połączenie do Polski z USA i Kanady- 6316049205Mail (Leszek Skonka)
Mail – stalinizm@wp.pl – pamiecnarodu@tlen.pl –
blog stalinism1@poczta.onet.pl — Skype – Leszek.skonka1
KONTO – Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, Bank Pocztowy O/Wrocław 31 1320 1999 2311 6535 2000 0001 — Adres pocztowy, kontaktowy : Leszek Skonka, 50-046 Wrocław, Sądowa 10/7
Lista (proponowana) Sygnatariuszy poparcia Inicjatywy Uczczenia Pamięci Ofiar Stalinizmu
Maksymowicz Adam , Isakowicz- Zalewski Tadeusz ks., Skonka Leszek, Kościusza Eugeniusz , Ogińska Lusia , Chrapan Marek , Maliszewski Piotr, Bulza Stanisław, Szarliński Jan, Dmochowski Zbigniew, Bizon Józef, Skoryna Jerzy, Klekot Lech, Cierpisz Krzysztof, Zagozda Krzysztof, Dróbecka Aneta, Maśliński Bogusław, Szewczyk Bohdan, Kosiewski Stefan, Skowroński Adam, Kobylański Jan, Zapolnik Jan, Świtoń Kazimierz, Poręba Bohdan, Tatol Jerzy, Łopuszańki Jan, Czekajewski Jan, Prusiński Aleksander, Orłowski Andrzej, Czarnik Tomasz Jan, Bartnik Czesław ks., Kozłowska Anna, Marszałkowski Andrzej, Kondracki Andrzej, Stryjewski Antoni, Makowiecki Edward, Gawlas Elżbieta, Haduch Zygmunt, Pyszko Jan, Ziomek Jerzy, Maliński Jerzy, Zabierowski Mirosław, Natusiewicz Marek, Niepokólczycki Paweł, Pogonowski Cyprian, Tymiński Stanisław, Wally Władysław.

Lascia un comento

 

 

 

Puoi usare questi tag

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>