Print This Post Print This Post

UPA e AK, un libro

Związek Ukraińców w Polsce i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zapraszają na spotkanie z prof. Ihorem Iliuszynem, autorem książki UPA i AK. Konflikt w Zachodniej Ukrainie (1939-1945), Warszawa 2009.  Książka ukazała się nakładem Związku Ukraińców w Polsce.
Jak pisze Wydawca: w książce analizuje się przyczyny polsko-ukraińskiego konfliktu podczas II wojny światowej. W centrum uwagi znajduje się konflikt Ukraińskiej Powstańczej Armii i Armii Krajowej. Autor przedstawił znane mu informacje o tych wydarzeniach, pochodzące z dostępnych ukraińskich, polskich i niemieckich dokumentów archiwalnych, które poddał analizie. Projekt ma wyjątkowy charakter ze względu na fakt, iż dotychczas w polskim naukowym obiegu niemal nie istniały wartościowe publikacje ukraińskich historyków, którzy przedstawialiby problem z punktu widzenia współczesnej ukraińskiej historiografii, a przy tym analizowaliby publikacje zjawiające się w diasporze, współczesnej Polsce i Ukrainie. Wydanie w języku polskim pracy ukraińskiego historyka z autorytetem powinno, przynajmniej częściowo, wstrzymać spekulacje wokół historycznej przeszłości oby narodów i najbardziej dramatycznych wydarzeń. Książka ma ograniczyć próby dyskredytowania Ukrainy jako państwa, ukraińskich społeczności na świecie i ukraińskiej politycznej i intelektualnej elity przy pomocy tendencyjnie wybranych faktów i politycznego wykorzystania historii.
Spotkanie odbędzie się w dniu 6 maja 2009 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, pl. Biskupa Nankiera 17.
Słowo wstępne: prof. Grzegorz Hryciuk, Uniwersytet Wrocławski.
Ihor Iliuszyn jest historykiem, profesorem Kijowskiego Uniwersytetu Slawistyki, członkiem grupy roboczej ekspertów w Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy, zajmującej się wydarzeniami na Wołyniu w latach 1943 – 1944. Napisał monografię “Tragedia wołyńska 1943 – 1944”.

Lascia un comento

 

 

 

Puoi usare questi tag

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>