Print This Post Print This Post

Per votare al secondo turno, regole aggiornate – vedi

WYBORY PREZYDENTA ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ — II TURA WYBORÓW — 4 lipca 2010 r
UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do wcześniejszego pisma z dnia 10 czerwca br., uprzejmie przypominam, że w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie w dniu 4 lipca 2010 r. będzie można głosować w następujących obwodowych komisjach wyborczych:
– Obwodowa Komisja Wyborcza nr 251 w Rzymie z siedzibą przy Ambasadzie RP w Rzymie,
Via Pietro Paolo Rubens, 20 — 00197 Rzym (wejście od via Sassoferrato 10)
oraz
– Obwodowa Komisja Wyborcza nr 263 w Neapolu z siedzibą przy organizacji polonijnej
Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Włoskiej w Kampanii Corso Umberto I, 109 — 80138 Neapol Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 6.00 do 20.00
Jednocześnie informuję, iż w stosunku do wcześniej podawanych informacji nastąpiła zmiana zasad dotyczących sporządzania spisu wyborców w drugiej turze wyborów Prezydenta RP zarządzonej na dzień 4 lipca 2010 r. (nie dotyczy osób, które dokonały zgłoszenia na listę wyborców przed I turą wyborów).
W dniu 22 czerwca 2010 roku Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie został poinformowany o zmianie zasad dotyczących sporządzania spisów wyborców w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonej na 4 lipca 2010 roku.
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła informację o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., w której określa warunki udziału wyborców w tym głosowaniu. W punkcie II pkt. 3 stwierdza się: „Wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek”.
Oznacza to, że ponownie uruchomiony zostaje elektroniczny system rejestracji wyborców.
Rejestracji można dokonać osobiście na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie: https://wybory.msz.gov.pl 
Od osób, które nie mają dostępu do internetu, Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie w okresie do 01 lipca 2010 do godz. 24.00 przyjmuje zgłoszenia o wpisanie do spisu drogą elektroniczną: konsul@infopolonia.it, faksem: +39.06.36204322, telefonicznie: +39.06.36204307 lub osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego w Rzymie, Via di S. Valentino 12/14.
Osoby, które znajdują się w spisie wyborców (także te, które nie wzięły udziału w pierwszej turze głosowania) nie powinny dokonywać ponownej rejestracji.
Do spisu wyborców można się dopisać wyłącznie do dnia 1 lipca 2010 r. do godz. 24.00
Uprzejmie proszę Państwa o przekazanie powyższych informacji jak największej liczbie naszych obywateli zamieszkałych, bądź pracujących w rzymskim okręgu konsularnym.
Z poważaniem
Jadwiga Pietrasik
Kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Rzymie
PER MAGGIORI DETTAGLI VEDI

Lascia un comento

 

 

 

Puoi usare questi tag

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>