Print This Post Print This Post

Nuova rivista su Solidarnosc

Wolność i “Solidarność” – czyli jak to było
Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza, 2011-03-23
… Europejskie Centrum Solidarności wydało dwie fascynujące pozycje o historii “S”. Pierwsza to inauguracyjny numer czasopisma “Wolność i Solidarność” zawierającego studia i źródła o historii związku (redaktorem naczelnym jest Jan Skórzyński, historyk i publicysta, m.in. autor niedawno wydanej książki o Okrągłym Stole). ECS wydał także wznowienie klasycznej już książki wybitnego francuskiego socjologa Alaina Touraine’a, który w 1981 r. kierował francusko-polskim zespołem badającym ten nowy i zaskakujący – nie tylko dla władzy, ale także dla socjologów – ruch społeczny.
Pierwszy numer “Wolności i Solidarności” to kolekcja perełek. Najciekawszą z nich jest mało znany wywiad udzielony w 1986 r. “Przeglądowi Powszechnemu” przez Lecha Kaczyńskiego – w 1980 r. jednego z doradców w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej. Kaczyński mówi tam m.in.: “Wśród strajkujących [w Stoczni Gdańskiej] nie było wówczas żadnych istotnych sporów, co też jest charakterystyczne dla takiego rewolucyjnego okresu. Jeżeli miały miejsce spory, to ze względu na u jednych mniejszą, u innych większą skłonność koncyliacyjną. Plenum Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego było pod przemożnym wpływem Wałęsy, który potrafił zawsze opanować sytuację”. Lektura tego wywiadu jest fascynująca – także dlatego, że pokazuje, jak się zmienia pamięć. Dziś bohaterowie 1980 r. są skłóceni i wspominają te czasy zupełnie inaczej – nie tylko kwestionują autorytet Wałęsy, ale także rolę doradców w strajku. Wobec doradców Wałęsy padały przecież – choć nie ze strony Lecha Kaczyńskiego – oskarżenia o ustępliwość wobec władz czy nawet podgryzanie robotniczego protestu. W “Wolności i Solidarności” znajdziemy wiele wspomnień pisanych na gorąco: m.in. reportaż mojej redakcyjnej koleżanki Ewy Milewicz napisany w 1980 r. dla ukazującego się bez cenzury “Biuletynu Informacyjnego”…
“Wolność i Solidarność: Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”, nr 1/2010, wyd. Europejskie Centrum Solidarności.
—————–

Wolność i Solidarność – już w księgarniach
ECS, 17.01.2011
Europejskie Centrum Solidarności rozpoczęło wydawanie własnego pisma „Wolność i Solidarność”. Jest ono poświęcone historii ruchu Solidarność w latach 1980-1989 oraz opozycji demokratycznej w Polsce i w innych krajach komunistycznych, także poza Europą, jak: Chiny, Wietnam, Kuba, Nikaragua. W kręgu zainteresowań pisma znajdują się również ruchy demokratyczne w systemach autorytarnych – Hiszpanii, Filipin czy Portugalii. „Wolność i Solidarność” chce prezentować polski głos w międzynarodowej debacie na temat jednego z najważniejszych problemów historii XX wieku, jakim był opór wobec dyktatury i dróg wiodących do demokracji.
Pierwszy numer pisma „Wolność i Solidarność” skupia się na korzeniach Solidarności, a jego  tematem przewodnim są wydarzenia grudniowe z 1970 roku oraz wydarzenia sierpniowe z 1980 roku. Jak mówi redaktor naczelny pisma –  Jan Skórzyński – „Wolność i Solidarność” chce być pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z pojęciem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Pismo (…) będzie redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. W każdym numerze pisma znajdziemy więc zarówno eseje, wywiady, wspomnienia, polemiki i dyskusje, jak i dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.
W pierwszym numerze pisma znalazły się m.in. teksty na temat opozycji demokratyczne w RPL autorstwa prof. Aleksandra Smolara,  prof. Andrzeja Friszke oraz prof. Ireneusza Krzemińskiego. Dużą część numeru zajmują  materiały wspomnieniowe dotyczące strajków w 1980 roku. W bloku tym znajdujemy m.in. wywiad z dwoma inicjatorami strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej, Jerzym Borowczakiem i Bogdanem Felskim oraz przedruki archiwalnych materiałów, w tym wywiad z Anną Walentynowicz (Opinia 1980, nr 41/420) czy rozmowę z Lechem Kaczyńskim (Przegląd Polityczny 1986, nr 8). W numerze znajdziemy też wiele informacji na temat doradców pomagających robotnikom w czasie strajku sierpniowego. Blok tematyczny poświęcony wydarzeniom grudniowym wypełniają artykuły autorstwa prof. Jerzego Eislera oraz dra Janusza Marszalca i dra Michała Paziewskiego, a także świadectwa grudniowe czwórki robotników.
Pierwszy numer pisma „Wolność i Solidarność” zamyka m.in. tekst Aleksandra Sołżenicyna napisany tuż przed aresztowaniem i wydaleniem autora z ZSRR w lutym 1974 roku (drukujemy przekład ogłoszony w 1974 roku w „Aneksie” nr 4).
„Wolność i Solidarność” nr 1/2010 – spis treści
MACIEJ ZIĘBA OP Słowo wstępne 
JAN SKÓRZYŃSKI Czym jest „Wolność i Solidarność”? 
STUDIA
ALEKSANDER SMOLAR Obywatelski ruch oporu w Polsce 1970-1989
ANDRZEJ FRISZKE Telefon Jacka Kuronia. KSS „KOR” wobec strajków latem 1980
PAWEŁ SOWIŃSKI Komunikaty z pola walki
MARCIN FRYBES Reakcje Zachodu na polski Sierpień
PADRAIC KENNEY Siły elektromagnetyczne, fale radiowe i rewolucje demokratyczne. Czy istnieje historia trans graniczna?
IRENEUSZ KRZEMIŃSKI Pamięć Solidarności w świadomości społecznej
STOCZNIA GDAŃSKA’80 – ROBOTNICY I DORADCY 
JERZY BOROWCZAK, BOGDAN FELSKI Jak rozpoczął się strajk
ANNA WALENTYNOWICZ Solidarność była tak wielka…
21 POSTULATÓW MKS
APEL 64
PIERWSZE RADY EKSPERTÓW
TADEUSZ MAZOWIECKI Co można było wywalczyć więcej?
BRONISŁAW GEREMEK  Między groźbą a nadzieją
TADEUSZ KOWALIK Wspomnienia ze Stoczni Gdańskiej
LECH KACZYŃSKI Polityki znieść się nie da
EWA MILEWICZ Ja, happening, stocznia
JERZY ZIELEŃSKI Strefy wyzwolone
SOLIDARNOŚĆ W PODZIEMIU
BOGDAN LIS Długi marsz i szybki skok 
GRUDZIEŃ’70 
JERZY EISLER Czego jeszcze nie wiemy?
JANUSZ MARSZALEC
„Po długie lata będzie pamiętał lud…”
ANDRZEJ KACZYŃSKI Odbudowywanie pamięci
ŚWIADECTWA GRUDNIOWE 
SYLWETKI 
MICHAŁ PAZIEWSKI Kazimierz Fischbein 
ARCHIWUM WOLNEJ MYŚLI 
ALEKSANDER SOŁŻENICYN  Żyć bez kłamstwa 
EX LIBRIS 
JAN SKÓRZYŃSKI Karykatur a drugiego obiegu (J. Błażejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976-1989/1990)
JAKUB KUFEL Nad Wisłą i Drwęcą (W. Polak, Sierpień nad Wisłą i Drwęcą. Strajki i protesty w Toruniu i województwie toruńskim latem 1980 r.) 
KRONIKA ECS

Lascia un comento

 

 

 

Puoi usare questi tag

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>