Print This Post Print This Post

Conferenza 18 febbraio a Roma

Kościół św. Stanisława i  Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej

w ramach cyklu wykładów „My i Państwo”

zapraszają na odczyt prof. Tadeusza Rutkowskiego

z  Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego  

pt. „Państwo stanu wojny”

w dniu 18 lutego   2013 r. (poniedziałek), o godz. 19.00, w Auli Jana Pawła II

przy kościele św. Stanisława w Rzymie, Via delle Botteghe Oscure 15

Tadeusz Paweł Rutkowski, ur. 1965 r., historyk dziejów najnowszych, specjalizuje się w historii Polski okresu II wojny światowej i Polski Ludowej. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1992 r., następnie w 1998 r. obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego  rozprawę doktorską pt. Stanisław Kot (1885-1975). Biografia polityczna, opublikowaną w 2000 r.

Od 1998 r. jest zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Historycznym UW. Jest autorem  kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych różnym aspektom najnowszych dziejów Polski drukowanych m.in. w „Przeglądzie Zachodnim”, „Dziejach Najnowszych”, paryskich „Zeszytach Historycznych! i  „Kwartalniku Historycznym”. Oprócz pracy poświęconej  prof. Stanisławowi Kotowi  przygotował również syntezę dziejów polskiej nauki  historycznej  w pierwszych dziesięcioleciach PRL (Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 2007) oraz książkę poświęconą głośnej w latach 60. sprawie Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (Adam Bromberg i „encyklopedyści”. Kartka z dziejów inteligencji w PRL, Warszawa 2010). Wraz z Patrykiem  Pleskotem  wydał dwa tomy dokumentów dotyczących polityki władz w PRL wobec Polskiej Akademii Nauk (Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, t. I: Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967-1987), t. II: Materiały partyjne (1950-1986), Warszawa 2009, 2012).

Lascia un comento

 

 

 

Puoi usare questi tag

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>