Print This Post Print This Post

Borse di studio per cultori di storia della Polonia

Muzeum Historii Polski ma przyjemność ogłosić otwarcie stypendiów dla cudzoziemców zainteresowanych historią Polski.

Prosimy o rozpropagowanie wiadomości wśród osób potencjalnie zainteresowanych (poniżej załączono tekst w języku angielskim).

 Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe

nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 3 miesięcy. Wysokość stypendium to 1000 euro brutto na każdy miesiąc.

Stypendysta sam pokrywa z tej sumy koszty podróży i zakwaterowania.

Stypendia przyznawane są zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim bądź badawczym. Konkurs rozstrzyga specjalnie do tego powołane jury, w skład którego wchodzą wybitni polscy historycy. O stypendium można ubiegać się wielokrotnie.

Muzeum Historii Polski jako państwowa instytucja kultury włączyło się w działania na rzecz promocji otwartej nauki i jak najszerszej dostępności efektów pracy wspieranej ze środków publicznych. W związku z tym, począwszy od VII edycji, powstałe w oparciu o zgromadzone w czasie trwania stypendium materiały publikowane będą na wybranej przez stypendystę otwartej licencji Creative Commons.

17 października otwarta została VII już edycja konkursu. Termin składania zgłoszeń upływa 16 grudnia 2013 r.

Wyniki ogłoszone zostaną do końca stycznia 2014 r.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu, finansowanych działaniach, wolnych licencjach i wymaganiach wobec ubiegających się o stypendium znajdują się na stronie  http://www.stypendia.muzhp.pl/ .

Uwaga: Nowy regulamin stypendium dotyczący 7 edycji będzie dostępny od 28 października 2013.

 ————————

The Polish History Museum is very pleased to announce news about its scholarship.

Please help spread the information.

The Scholarship Fund endowed by the Polish History Museum supports academic research on the history of Poland as well as activities propagating Polish history abroad. The scholarship is addressed to foreigners who study or wish to study Polish history.

Scholarships are awarded for a period of one to three months. The amount of the grant is 1,000 euro monthly.

The scholarship holder is responsible for travel and accommodation expenses.

Scholarships are awarded to the winners of a competition for the best project, either educational, research or promotional in nature. A jury of eminent Polish historians will select the winners.

The Museum may also support the publication of works that result from materials gathered over the course of the scholarship.  The Polish History Museum is a state institution of culture involved in activities promoting open science and in broadening the availability of works supported by public funding. Since the seventh edition, works realized with material gathered during the programme will be published by the open-license not-for-profit organization Creative Commons, as selected by the recipient of the grant.

 There is no limit to the number of times one may apply for the scholarship.

The deadline for submission of applications is 16 December.

Results will be announced by late January of 2014.

 You will find detailed information on regulations of the scholarship, financial issues and  requirements for applicants at our website –  http://stypendia.muzhp.pl/en

Please note: Regulations for the seventh edition of the scholarship will be available after 28 October 2013.

Lascia un comento

 

 

 

Puoi usare questi tag

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>