Print This Post Print This Post

1988-1989 la cesura

Jeszcze się nie wydarzyło: kalendarium 1988 19 czerwca – będą wybory do Rad Narodowych (PRL-owskiej namiastki samorządu terytorialnego). Według władz komunistycznych frekwencja wyniosła 55-56 proc., według "Solidarności", która wzywała do bojkotu, 23 proc.) 15 sierpnia – 3 września – letnia fala strajków; protestuje 150 tys. osób 31 sierpnia – minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak spotyka […]

Print This Post Print This Post

Il 2009 polacco e tedesco

– 20. rocznicę upadku komunizmu: Zacznie się 9 lutego od spotkania ministrów spraw zagranicznych w Berlinie. Mają dyskutować o znaczeniu Okrągłego Stołu i wkładzie „Solidarności” w upadek komunizmu + 4 czerwca w Gdańsku odbędą się oficjalne uroczystości z okazji pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, z udziałem niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. + Dzień później w […]

Print This Post Print This Post

1948-1995 Ripasso

The political history of the communist period in Poland is marked by the consecutive, cyclical political and social crises, which gave direction to the events that transpired. 1948—The communist authorities ?nally eliminated all opposition and the remains of democratic institutions, thus commencing a period of repression and terror. At the same time, some of the […]