Print This Post Print This Post

A Est dell’UE non come a Sud: appello polacco-svedese

Polska i Szwecja za rozróżnianiem sąsiadów UE PAP-Gazeta Wyborcza, 2010-10-25 Polska i Szwecja we wspólnym liście do KE podkreśliły konieczność innego traktowania wschodnich sąsiadów, mających prawo do członkostwa w Unii, w porównaniu z sąsiadami południowymi. Była to odpowiedź na kwestionariusz dotyczący polityki sąsiedzkiej UE. “Podczas gdy Wspólna Polityka Sąsiedzka obejmuje 16 najbliższych państw sąsiedzkich, kraje […]